Zależy Ci na szybkim zwrocie podatku z Norwegii?

 

Zastanawiasz się jak poradzić sobie z kartą podatkową, którą uzyskałeś pracując za granicą? Skontaktuj się z nami! Jesteśmy firmą, zajmującą się rozliczaniem podatków z zagranicy od 2006 roku! W swojej pracy zawsze kierujemy się rzetelnością oraz dbałością o Klienta. Zaufaj nam, a przekonasz się, że warto...


O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Norwegii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczenie się z norweskim urzędem jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji z uwzględnieniem ulg, to urząd norweski sam go rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2020. Można wykonywać korekty do roku wstecz od wydania decyzji podatkowej przez Urząd Norweski. Termin złożenia rozliczenia za rok 2020 upływa 30 kwietnia 2021 roku, ale można je składać do 31 maja 2021 roku bez żadnych konsekwencji.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 • Tax return 2019 ( lub Selvangivelse 2019 ) bądź kody do systemu ALTINN ( lub kody MINID wraz z hasłem ). Dokumenty z Urzędu Norweskiego otrzymasz drogą papierową na początku kwietnia. Jeżeli nie masz kodów PIN, zamówimy je dla Ciebie!
 • Informacja o Twoich dochodach osiągniętych w Norwegii - dokument od pracodawcy o nazwie: A - melding opssumering lub Ars sammenstilling;
 • Årsoppgave fra NAV - rozliczenie roczne z NAV-u - jeżeli pobierany był zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych.

 

Zmiany w systemie podatkowym od 2019 roku (za dochody z roku 2018)

Od 2019 roku nastąpiły zmiany w Norwegii związane z systemem podatkowym. Główna zmiana dotyczy zlikwidowania 2 klasy podatkowej, czyli rozliczenia się ze współmałżonką, która osiągnęła niski dochód, oraz zaostrzenia przepisów związanych z ulgą "status pendlera".

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym?

Status pendler dla osób posiadających rodzinę albo osób stanu wolnego

Jest to ulga dla osób dojeżdżających do Norwegii, które opłacały podczas pobytu w Norwegii wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy pomiędzy Polską a Norwegią. Warunkiem koniecznym jest posiadanie domu rodzinnego w kraju UE/EOG. Ulga ta polega na odliczeniu:

 • kosztów wyżywienia - prawo do tej ulgi ma wyłącznie podatnik, który nie ma możliwości przygotowania sobie posiłku ( np. baraki, hotele, pensjonaty );
 • kosztów zakwaterowania - ( wydatki powyżej 10.000 nok muszą być udokumentowane przelewami lub rachunkami ) - istnieje możliwość odliczeń wyłącznie przez 2 lata, chyba że podatnik zmieni pracę i przeprowadzi się do innej gminy, wówczas prawo do odpisu będzie liczyło się od nowa;
 • kosztów dojazdów powyżej 23.000 koron.

Jeżeli podatnik jest osobą samotną, to ma prawo do odliczenia kosztów dojazdów do Polski co do zasady, gdy:

 • nie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii;
 • posiada samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym;
 • podróżujesz do kraju ojczystego minimum 4 razy w roku.

 Ulga standardowa 10%

Ulgę tę można wybrać zamiast innych przysługujących odliczeń, ale tylko przez pierwsze dwa rozliczenia roczne. Odpis ten wynosi 10% dochodu brutto i jest ograniczony do 40.000 NOK. Nie należy ubiegać się o ulgę 10%, jeżeli podatnik otrzymywał od pracodawcy świadczenia wolne od podatku, tj. wyżywienie, zakwaterowanie. Tym samym wybiera się metodę brutto, co powoduje większy dochód do opodatkowania.

Od 01.01.2019 r. ( Deklaracja podatkowa na 2019 rok ) prawo do standardowego odliczenia 10% dotyczy wyłącznie zagranicznych marynarzy i pracowników offshorowych.

 Inne odliczenia:

 • Koszty uzyskania przychodu ( minstefradrag ) – naliczane od dochodu brutto, proporcjonalnie do okresu pracy.
 • Kwota wolna od podatku ( personfradrag ) – ulga podatkowa przy naliczaniu podatku dochodowego.
 • Ulga na odsetki od kredytu hipotecznego - warunkiem jest, iż minimum 90 % dochodu podatnika z pracy, emerytury lub działalności w Norwegii podlega opodatkowaniu w Norwegii i podatnik nie jest norweskim rezydentem podatkowym. Przy określaniu, czy wymogi dochodowe są spełnione w przypadku małżonków, za podstawę przyjmuje się łączny dochód małżonków.

 Podstawowe dokumenty do ubiegania się o status pendlera:

 • dowody poniesionych kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem pracy;
 • dowody poniesionych kosztów na zakwaterowanie w czasie pracy w Norwegii ( kopia kontraktu o najem, payslipy, gdy pracodawca potrącał za zakwaterowanie ) - jeżeli opłaty wyniosły więcej niż 10.000 nok – podatnik musi posiadać przelewy bankowe;
 • dowody opłat za internet, prąd;
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające brak możliwości przyrządzenia posiłku w miejscu zamieszkania;
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi;
 • akt małżeństwa - jeżeli jest się osobą w związku małżeńskim;
 • akt urodzenia potwierdzający związki rodzinne oraz dokumenty potwierdzające wspólne miejsce zamieszkania w kraju ojczystym, jeżeli podatnik jest stanu wolnego, ale mieszka z dziećmi.

 Podstawowe dokumenty do ubiegania się o ulgę dotyczącą odsetek od kredytu hipotecznego:

 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w danym roku podatkowym ( tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski );
 • zaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski ). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:
  - dane kredytobiorcy,
  - nazwa banku,
  - wysokość zadłużenia ( wysokość zaciągniętego kredytu),
  - wysokość zapłaconych odsetek,
  - informacja, czego kredyt dotyczyl;
 • CFR - 1 - zaświadczenie potwierdzające rezydenturę w Polsce pobierane w polskim urzędzie skarbowym.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.
Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub w innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"


1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.


2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Jeżeli posiadamy kody do wykonania elektronicznej deklaracji, to wykonujemy ją on-line. Natomiast jeżeli nie posiadamy kodów lub deklaracja nie widnieje w systemie, wtedy wykonujemy ją w formie papierowej. Decyzję podatkową urząd wystawia pomiędzy czerwcem a październikiem. Przesyła ją na adres podatnika drogą tradycyjną lub można ją pobrać przy pomocy kodów w systemie Altinn.


3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd wysyła zwrot bezpośrednio na konto podatnika. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie dwunastu miesiący od daty jej wystawienia.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!