Chcesz odzyskać podatek z Holandii? Nie zwlekaj!

Nie musisz nawet wychodzić z domu!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wykonujemy kalkulacje, które Cię do niczego nie zobowiązują. Wystarczy tylko przesłać nam odpowiednie dokumenty (lub wypełnić formularz kalkulacje – zwrot podatku z Holandii).


O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Holandii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat, tj. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

W przypadku złożenia rozliczenia za rok 2023 do 1 maja 2024 – holenderski urząd wyda decyzję w przeciągu 3 miesięcy. Po 1 maja 2024 roku urząd rozpatruje zeznania podatkowe średnio od 6 do 12 miesięcy, ale formalnie na rozpatrzenie sprawy ma nawet 3 lata.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 • holenderska karta podatkowa ( Jaaropgaaf - Jaaropgaaven) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub ostatni odcinek z paska wypłaty ( Salarisspecification ) od każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.

 

Zmiany w systemie podatkowym od 2016 roku (za dochody z roku 2015)

Od 2016 roku nastąpiły zmiany w Holandii związane z systemem podatkowym. Główna zmiana dotyczyła „kryterium dochodu”. Ulgi są naliczane tylko tym osobom, które mogą udokumentować 90 % dochodu z Holandii. Urząd holenderski wymaga również przedstawienia zaświadczenia o dochodach z polskiego urzędu skarbowego. Zaświadczenie o dochodach można uzyskać po złożeniu deklaracji PIT-36 w polskim urzędzie skarbowym - służymy pomocą również w tym zakresie.

 

Czy mam obowiązek rozliczenia się z holenderskim urzędem skarbowym?

Standardowo osoby niezameldowane nie mają obowiązku rozliczania się.

Natomiast złożenie deklaracji podatkowej w holenderskim urzędzie jest obowiązkowe w przypadku, gdy:

 • podatnik otrzymał wezwanie z urzędu, nakazujące złożyć deklarację;
 • podatnik otrzymał z urzędu zeznanie formularz C, M, P-biljet z danymi podatnika i terminem złożenia deklaracji w urzędzie;
 • podatnik, który pracował w Holandii i osiągnął przychód, a we wstępnych obliczeniach wynika, że kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 16 euro lub przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 47 euro.

Za niezłożenie zeznania w podanym terminie urząd holenderski nakłada na podatnika karę od 385 euro do 5514 euro.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z holenderskim urzędem skarbowym?

Jedną z najbardziej popularnych ulg to rozliczenie ze współmałżonkiem lub partnerem, z którym mamy razem dziecko. Popularnie nazywana „rozłąkowe”. Od stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych w Holandii i partnerem fiskalnym może zostać:

 • współmałżonek lub partner, z którym mamy zawarty oficjalny związek partnerski u notariusza lub przez sąd;
 • partner, z którym mamy wspólne dziecko;
 • partner, z którym wspólnie zakupiliśmy dom lub mieszkanie.

Od 2023 roku nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych. Rozliczając przychody za rok 2023 niestety nie można już skorzystać z ulgi tzw. "rozłąkowe", urząd ją wycofał.

 

Warunki podatkowe, jakie należy spełniać wnioskując o ulgę „rozłąkowe” za lata 2019 - 2022 w przypadku osób niezameldowanych na terenie Holandii, to:

 • roczny dochód brutto osoby pracującej w Holandii musi przekraczać 20.711 euro;
 • roczny dochód brutto partnera fiskalnego nie może przekraczać około 3.000 euro, a jeżeli jest on pozbawiony dochodu, to rozliczenie jest jeszcze bardziej korzystne;
 • jeżeli Twoim partnerem fiskalnym nie jest współmałżonek, to wymagane jest wspólne zameldowanie min. 6 miesięcy w danym roku podatkowym.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi "rozłąkowe" jest wymóg posiadania 90% przychodów z Holandii w stosunku do przychodu całkowitego podatnika i jego współmałżonka ( partnera fiskalnego ). Należy pamiętać, że z tej ulgi możemy skorzystać rozliczając lata 2019 do 2022. Od 2023 roku ulga ta została przez urząd holenderski wycofana.

Tylko osoby, które mają nadany BSN, wcześniej zwany SOFI, mogą złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli partner fiskalny nie posiada BSN/SOFI, to zostanie on nadany przy opracowywaniu rozliczenia. Możemy w jego imieniu zawnioskować o nadanie numeru BSN/SOFI.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"

 

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego.

Deklaracja jest wysyłana elektronicznie za pomocą profesjonalnego oprogramowania akceptowanego przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdienst. Nie potrzebujemy do wykonania tej usługi żadnych kodów ( DIGID lub pincode ).

Decyzja podatowa przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Holenderski Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną, wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji.

3. Zwrot podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto w przeciagu 2 tygodni. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 6 tygodni od daty jej wystawienia.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług naszego biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!

 

Pobierz dokumenty