Zależy Ci na szybkim zwrocie podatku z Danii?

Zastanawiasz się jak poradzić sobie z dokumentami, które otrzymałeś z duńskiego urzędu, pracując za granicą? Skontaktuj się z nami! Jesteśmy firmą, zajmującą się rozliczaniem podatków z zagranicy od 2006 roku! W swojej pracy zawsze kierujemy się rzetelnością oraz dbałością o Klienta. Zaufaj nam, a przekonasz się, że warto...


Jeżeli byłeś legalnie zatrudniony w Danii, posiadasz duński numer CPR ( Personnummer ), a Twój podatek został nadpłacony przez pracodawcę, możesz starać się o zwrot podatku z Danii. Wystarczy zgłosić się do nas poprzez formularz kontaktowy, pisząc do nas informację pocztą elektroniczną, dzwoniąc do nas lub przychodząc bezpośrednio do naszego biura lub oddziału.

Rozliczenie z duńskim urzędem jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy przysługuje zwrot podatku czy niedopłata. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, można narazić się na karę finansową ze strony duńskiego urzędu. Kara przewidziana za nierozliczenie podatku w Danii wynosi 5.000 DKK ( ok. 2 800 PLN ). Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji z uwzględnieniem ulg, to urząd duński sam go rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków, będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2020. Można wykonywać korekty za 3 ostatnie lata: 2019, 2018, a za 2017 rok tylko do 1 maja 2021 roku.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2020 upływa 1 maja 2021 roku. Termin ostateczny to 1 lipca 2021 roku.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

  • kopia ostatniego paska wypłaty – jest to dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów u danego pracodawcy;
  • "Arsopgorelse"- wstępne roczne rozliczenie podatkowe wystawione przez SKAT, które otrzymasz na początku marca;
  • TASTSELV kod / hasło - jeżeli nie posiadasz zamówimy go dla Ciebie.

 

Co to jest NemKonto?

NemKonto to konto, które podatnik będąc w Danii podaje w duńskim urzędzie skarbowym ( SKAT ) jako konto, na które SKAT ma przelać ewentualny podatek. NemKontem może być to konto duńskie lub konto polskie.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z duńskim urzędem skarbowym?

Osobista ulga podatkowa - przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym i wynosi 46.500 dkk. Kwota ta obowiązuje tylko w przypadku przepracowania w Danii pełnego roku. Jeżeli okres świadczenia przez podatnika pracy jest krótszy, może skorzystać z możliwości przeliczenia dochodu na dochód całoroczny i w ten sposób uzyskać prawo do ulgi za cały rok.


Dojazd do pracy i z powrotem – podatnik ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów:

  • dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca pracy w Danii,
  • dojazdów z miejsca zakwaterowania w Danii do miejsca pracy ( gdy dystans wynosi powyżej 24 km w obie strony). Ulga ta przysługuje niezależnie od rodzaju środka transportu, z jakiego podatnik korzysta i niezależnie od tego, czy dojeżdża nim sam, czy razem z innymi osobami.

Transport pr. dag

Stawka za km

0-24 km

Nieodliczane

25-120 km

1,96 kr.

Ponad 120 km

0,98 kr.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie - gdy pracuje się w Danii tymczasowo, to wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy, pod warunkiem, że odległość pomiędzy miejscem pracy podatnika a miejscem stałego zamieszkania jest na tyle duża, że nie może nocować w domu.

  • Noclegi – jeżeli podatnik zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, za 2020 może odliczyć 223 dkk za 1 nocleg za pierwsze 12 miesięcy. Jeżeli pracuje powyżej 12 miesięcy, może odliczyć faktycznie poniesione i udokumentowane koszty.
  • Wyżywienie i napoje - za każdy dzień z noclegiem spędzony w Danii można odliczyć 521 dkk na dobę tytułem zwrotu kosztów wyżywienia. Ulga z tego tytułu przysługuje w wysokości maksymalnie 28.600 dkk rocznie.
 
Ulga na małżonkę mieszkającą w Polsce została zlikwidowana od 2011 roku.

W Danii można skorzystać z innego sposobu rozliczenia się z małżonką. Jeżeli dochód zarobiony w Danii wynosi co najmniej 75% łącznych dochodów podatnika, można rozliczyć się jako tzw. „pracownik przekraczający granicę”, dzięki czemu można zyskać dodatkowo 16.000 dkk.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Jeżeli posiadamy kody do wykonania elektronicznej deklaracji, to wykonujemy ją on-line. Natomiast jeżeli nie posiadamy kodów lub deklaracja nie widnieje w systemie, wtedy wykonujemy ją w formie papierowej. Urząd wystawia automatycznie decyzję po wykonaniu deklaracji w sposób elektroniczny, natomiast w formie papierowej średni czas oczekiwania to 3 miesiące. Przesyła ją na adres podatnika drogą tradycyjną lub można ją pobrać on-line.

3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na zarejestrowane wcześniej Nemkonto w wyznaczonym na decyzji terminie. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!