• Zwrot podatku z Belgii

  Sięgnij po swoje pieniądze!!!

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!!!

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Pomyśl o sobie i rodzinie!!!

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Ciesz się z wysokiego zwrotu!!!

Infolinia Aldortax 77 472 40 24

Zwrot podatku z zagranicy

Get Adobe Flash player

 

Zależy Ci na szybkim zwrocie podatku z Norwegii?

 

Zastanawiasz się jak poradzić sobie z kartą podatkową, którą uzyskałeś pracując za granicą? Skontaktuj się z nami! Jesteśmy firmą, zajmującą się rozliczaniem podatków z zagranicy od 2006 roku! W swojej pracy zawsze kierujemy się rzetelnością oraz dbałością o Klienta. Zaufaj nam, a przekonasz się, że warto...

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Norwegii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczenie się z norweskim urzędem jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji z uwzględnieniem ulg, to urząd norweski sam go rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2017. Można wykonywać korekty do roku wstecz od wydania decyzji podatkowej przez Urząd Norweski. Termin złożenia rozliczenia za rok 2017 upływa 30 kwietnia 2018 roku, ale można je składać do 31 maja 2018 roku bez żadnych konsekwencji.

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

starTax return 2017 ( lub Selvangivelse 2017 ) bądź kody do systemu ALTINN ( lub kody MINID wraz z hasłem ). Dokumenty z Urzędu Norweskiego otrzymasz drogą papierową na początku kwietnia. Jeżeli nie masz kodów PIN, zamówimy je dla Ciebie!
starInformacja o Twoich dochodach osiągniętych w Norwegii - dokument od pracodawcy o nazwie: A - melding opssumering lub Ars sammenstilling;
starÅrsoppgave fra NAV - rozliczenie roczne z NAV-u - jeżeli pobierany był zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych.

 

Podstawowe dokumenty do 2 klasy podatkowej:

starakt małżeństwa na druku unijnym,
starzaświadczenie z urzędu skarbowego o zarobkach brutto małżonka ( albo o bezrobociu z urzędu pracy ) za dany rok podatkowy ( tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski );
starzaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem/małżonką w Polsce lub poświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania ( tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski ).

 

Podstawowe dokumenty do ubiegania się o status pendlera:

stardowody poniesionych kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem pracy;
stardowód poniesionych kosztów na zakwaterowanie w czasie pracy w Norwegii ( kopia kontraktu o najem, payslipy, gdy pracodawca potrącał za zakwaterowanie ) - jeżeli opłaty wyniosły więcej niż 10.000 nok – podatnik musi posiadać przelewy bankowe;
stardowody opłat za internet, prąd;
starzaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi
starakt małżeństwa - jeżeli jest osobą w związku małżeńskim
starakt urodzenia potwierdzający związki rodzinne oraz dokumenty potwierdzające wspólne miejsce zamieszkania w kraju ojczystym, jeżeli podatnik jest stanu wolnego, ale mieszka z dziećmi.

 

Podstawowe dokumenty do ubiegania się o ulgę dotyczącą odsetek od kredytów hipotecznych:

starzaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w danym roku podatkowym ( tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski );
starzaświadczenie z banku o wysokości odsetek zapłaconych w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie (tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski ). Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:
- dane kredytobiorcy,
- nazwa banku,
- wysokość zadłużenia ( wysokość zaciągniętego kredytu),
- wysokość zapłaconych odsetek,
- informacja, czego kredyt dotyczy.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym?


Druga klasa podatkowa ( Skatteklasse 2 )

Osoby rozliczające się z podatku w Norwegii mogą uzyskać dodatkową korzyść z tytułu osiągnięcia niskiego dochodu przez współmałżonka, tzw. drugą klasę podatkową, jeżeli tylko spełnią poniższe warunki:

starwspółmałżonek osiągnął zerowy dochód lub nie przekroczył minimalnego progu. W roku 2017 próg wynosił 46 640 NOK brutto czyli ok. 21 283 zł;
starzwiązek małżeński został zawarty nie później niż w październiku roku poprzedzającego rok podatkowy, za który podatnik ubiega się o odpis drugiej klasy podatkowej;
starprzez cały dany rok podatkowy oboje małżonkowie byli zameldowani pod jednym adresem.

 

Status pendler dla osób posiadających rodzinę albo osób stanu wolnego

Jest to ulga dla osób dojeżdżających do Norwegii, które opłacały podczas pobytu w Norwegii wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy pomiędzy Polską a Norwegią. Warunek konieczny - posiadanie domu rodzinnego w kraju UE/EOG. Ulga ta polega na odliczeniu:

starkosztów wyżywienia;
starkosztów zakwaterowania - wydatki powyżej 10.000 nok muszą być udokumentowane przelewami lub rachunkami;
starkosztów dojazdów powyżej 22.000 koron.

 

Jeżeli podatnik jest osobą samotną, to ma prawo do odliczenia kosztów dojazdów do Polski co do zasady, gdy:

starnie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii;
starposiada samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym;
starjeśli nie ukończył 22 lat w roku dochodowym i dojeżdża do swoich rodziców, musi jeździć do domu co 6 tygodni;
starjeżeli ma więcej niż 22 lata, musi jeździć do domu co trzeci tydzień.

 

Ulga standardowa 10%

Ulgę tę można wybrać zamiast innych przysługujących odliczeń, ale tylko przez pierwsze dwa rozliczenia roczne. Odpis ten wynosi 10% dochodu brutto i jest ograniczony do 40.000 NOK. Nie należy ubiegać się o ulgę 10%, jeżeli podatnik otrzymywał od pracodawcy świadczenia wolne od podatku, tj. wyżywienie, zakwaterowanie. Tym samym wybiera się metodę brutto, co powoduje większy dochód do opodatkowania.

 

Inne odliczenia:

starKoszty uzyskania przychodu ( minstefradrag ) – naliczane od dochodu brutto, proporcjonalnie do okresu pracy.
star„Smatutgifter“ - można odliczyć 100 kr za dzień od dochodu. Odliczenie przysługuje, gdy podatnik otrzymywał bezpłatnie wyżywienie i ponosił drobe wydatki na telefon, gazetę ect., nie były one pokrywane przez pracodawcę.
starKwota wolna od podatku ( personfradrag ) – ulga podatkowa przy naliczaniu podatku dochodowego.
starUlga na odsetki od kredytów hipotecznych - warunkiem jest, iż minimum 90 % dochodu podatnika z pracy, emerytury lub działalności w Norwegii podlega opodatkowaniu w Norwegii i podatnik nie jest norweskim rezydentem podatkowym. Przy określaniu, czy wymogi dochodowe są spełnione w przypadku małżonków, za podstawę przyjmuje się łączny dochód małżonków.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot podatku na konto widniejące w systemie urzędu.
Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub w innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"


1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.


2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Jeżeli posiadamy kody do wykonania elektronicznej deklaracji, to wykonujemy ją on-line. Natomiast jeżeli nie posiadamy kodów lub deklaracja nie widnieje w systemie, wtedy wykonujemy ją w formie papierowej. Decyzję podatkową urząd wystawia pomiędzy czerwcem a październikiem. Przesyła ją na adres podatnika drogą tradycyjną lub można ją pobrać przy pomocy kodów w systemie Altinn.


3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto widniejące w systemie  administracyjnym urzędu lub w formie czeku. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji.

 

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!

 

 
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kalkulator
Dokumenty
Okap AldortaxEksperci w dziedzinie rozliczeń!
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
abi@aldortax.com.pl
GIODO
Nasze zbiory danych osobowych chroni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Logowanie