Chcesz odzyskać podatek z Niemiec? Nie zwlekaj!
Nie musisz nawet wychodzić z domu!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wykonujemy bezpłatne kalkulacje, które Cię do niczego nie zobowiązują. Wystarczy tylko przesłać nam odpowiednie dokumenty ( lub wypełnić formularz kalkulacje – zwrot podatku z Niemiec).


Niemieckie prawo podatkowe to nasza specjalność. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, przedstawiając swoim Klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. Staramy się dopasować do ich własnych potrzeb oraz pomóc w szybkim uzyskaniu pieniędzy.


O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz, tj. 2020, 2021, 2022, 2023. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem się z urzędem polskim.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2023 upływa 31 sierpnia 2024 roku, ale nie jest on ostateczny.

 


Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 • niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.


Czy mam obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym?

Standardowo podatnik nie ma obowiązku rozliczania się.

Natomiast złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie jest obowiązkowe w przypadku, gdy podatnik:

 • otrzymał wezwanie z urzędu, nakazujące złożyć deklarację;
 • miał 3 klasę podatkową;
 • miał zarejestrowaną działalność gospodarczą tzw. Gewerbe, działalność rolniczą lub leśną, ewentualnie wykonywał wolny zawód, np. jako tłumacz;
 • otrzymał wynagrodzenie od co najmniej dwóch różnych pracodawców;
 • w danym roku podatkowym rozwiódł się lub owdowiał;
 • pobierał niemiecką emeryturę lub rentę;
 • miał przyznane inne świadczenia w Niemczech, np. bezrobotne, chorobowe.

Podatnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, nie mają obowiązku rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Jednakże Finanzamt może wezwać podatnika do rozliczenia się, wówczas złożenie deklaracji staje się obowiązkowe. Za niezłożenie zeznania w podanym terminie Finanzamt nakłada na podatnika karę od 200 euro wzwyż.

 

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota dochodu nie powodująca obowiązku zapłaty podatku dochodowego oznacza to, że jeśli dochód brutto podatnika nie przekroczył tej kwoty, to należy się całkowity zwrot podatku, który został potrącany przez pracodawcę.
Kwoty wolne od podatku:

2020 - 9.408 euro

2021 - 9.744 euro

2022 - 10.347 euro

2023 - 10.908 euro


Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu z niemieckim urzędem skarbowym?

Ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Ulga jest skierowana do osób, będących w związku małżeńskim, w którym jedno z małżonków mieszka w Polsce, a drugie pracuje w Niemczech. Z tej ulgi mogą skorzystać również osoby stanu wolnego, które mają w Polsce niepełnoletnie dziecko/dzieci i ponoszą koszty związane z ich utrzymaniem. Ulga ta obejmuje:

 • podróże pomiędzy Polską a Niemcami - koszty udokumentowane, np. imienne faktury za przejazdy;
 • zakwaterowanie - opłaty udokumentowane lub potwierdzone na paskach wypłat przez pracodawcę;
 • wyżywienie – można odliczyć przez pierwsze 90 dni pracy na terenie Niemiec.

Dojazd do pracy i z powrotem – podatnik ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy na terenie Niemiec. Ulga ta przysluguje w momencie, kiedy pracodawca nie zapewniał darmowego transportu na terenie Niemiec.

Ulga dla osób oddelegowanychjest to ulga skierowana do osób, które są oddelegowane do różnych miejsc pracy, np. pracownicy budowlani, bądź nie posiadają stałego miejsca zameldowania na terenie Niemiec, np. zawodowi kierowcy. Ulga ta obejmuje:

 • podróże pomiędzy Polską a Niemcami - koszty udokumentowane, np. imienne faktury za przejazdy;
 • zakwaterowanie - opłaty udokumentowane lub potwierdzone na paskach wypłat przez pracodawcę ( nie dotyczy to kierowców zawodowych )
 • wyżywienie – wysokość diet jest uzależniona od ilości dni pracy na terenie Niemiec oraz od wysokości dodatku wypłaconego przez pracodawcę.

Ulga na dzieci - jej wysokość uzależniona jest od ilości dzieci i wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego, tzw. Kindergeld.

 

Kto ma prawo do korzystania z powyższych ulg podatkowych?

Ulgi podatkowe należą się osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Dla celów podatkowych są to osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec lub stale przebywajace w Niemczech, to znaczy dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w niemieckim Urzędzie Skarbowym, jeżeli 90 procent dochodów w roku kalendarzowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekroczą kwoty w wysokości 50% z kwoty wolnej od podatku. Przy spełnieniu niniejszych przesłanek osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
Osoby fizyczne, które nie mają w Niemczech miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terytorium Niemiec, tzn. podlegają w Niemczech ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dla tych osób niemieckie Urzędy Skarbowe nie uwzględnią, m. in. kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej na dzieci, kwoty odciążenia dla osób samotnie wychowujących dzieci lub świadczeń związanych z utrzymaniem, tzw. „podwójnego domostwa“.
Dla celów ulg podatkowych może być więc korzystny nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung.
Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"


1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego w Niemczech. Okres oczekiwania na decyzję trwa ok. 6 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Niemiecki Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klienta pisma, np. nadanie numeru podatkowego (Steuernummer) i numeru identyfikacyjnego (ID nummeru) bądź innego typu pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji podatkowej i przelanie pieniędzy ze zwrotu podatku na rachunek bankowy.

3. Zwrot podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto w przeciągu 2 tygodni. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług naszego biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!