• Zwrot podatku z Belgii

  Sięgnij po swoje pieniądze!!!

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!!!

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Pomyśl o sobie i rodzinie!!!

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Ciesz się z wysokiego zwrotu!!!

Infolinia Aldortax 77 472 40 24

Zwrot podatku z zagranicy

Get Adobe Flash player

 

Chcesz złożyć wniosek o Kinderbijslag? Nie zwlekaj!

Nie musisz nawet wychodzić z domu!

 

Kto może złożyć wniosek o Kinderbijslag i jakie musi spełniać warunki?

Każda osoba, która pracuje legalnie na terenie Holandii i ma opłacane holenderskie ubezpieczenie, ma prawo złożyć wniosek o holenderski zasiłek rodzinny – Kinderbijslag w SVB. Ideą zasiłku rodzinnego jest pomoc w utrzymaniu własnych dzieci, a także:

stardzieci adoptowanych;

stardzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;

starpasierbów lub

starinnych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Jeżeli wnioskujący nie jest zameldowany ze swoim dzieckiem pod wspólnym adresem, to konieczne jest przedstawienie dowodów na przekazywanie środków na utrzymanie dziecka jego rodzicowi lub opiekunowi. Takimi dowodami są wyciągi bankowe świadczące o przekazywaniu pieniędzy. Minimalna kwota przekazywanych środków pieniężnych na utrzymanie dziecka ( wymagana przez SVB ) to 430 euro kwartalnie.

Kinderbijslag wypłacany jest na każde dziecko od urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli dziecko powyżej 18. roku życia nadal się uczy, to zasiłek i tak mu nie przysługuje.

Wniosek o Kinderbijslag możemy składać nawet do roku wstecz. Holenderski urząd nadpłaci zasiłek za zaległe miesiące.

 

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego z Holandii od 01.07.2018 roku

 Wiek dziecka
Kwota
 Dziecko poniżej 6. lat  202,23 Euro
 Dziecko poniżej 12. lat  245,57 Euro
 Dziecko poniżej 17. lat  288,90 Euro

 

Terminy wypłacania zasiłku rodzinnego z Holandii w 2019 roku

Holenderski zasiłek rodzinny wypłacany jest raz na trzy miesiące ( kwartał ). Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Poniżej terminy wypłat w 2019 roku:

star2 stycznia 2019 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2018 r.

star1 kwietnia 2019 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2019 r.

star1 lipca 2018 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2019 r.

star1 października 2018 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2019 r.

 

Zmiana danych

Każda osoba pobierająca holenderski zasiłek rodzinny musi informować SVB o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej. Należy to zrobić w przeciągu 4 tygodni ( osoby zamieszkałe na terenie Holandii ) lub 6 tygodni ( osoby zamieszkałe poza terenem Holandii ). Należy zgłaszać następujące zmiany:

starzmiana składu rodziny;

starzmiana miejsca zamieszkania;

starseparacja małżonków;

starzawarcie związku małżeńskiego;

starpobyt, praca lub zasiłek poza Holandią;

starinne świadczenia z tytułu utrzymania dziecka;

stardochody dziecka powyżej 16 roku życia;

starzmiana opieki prawnej;

starinformacje o kształceniu dziecka powyżej 16 roku życia;

starkoszty utrzymania dziecka;

starzmiana pobytu dziecka.

Niedotrzymanie terminu może równać się z otrzymaniem kary w wyskości od 25 euro wzwyż, która zostanie potrącona z wypłaconego zasiłku.

 

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o zasiłek:

starMiędzynarodowy akt małżeństwa.

starMiędzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci.

starKopie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku rodzinnego i 500+ w Polsce - wydane przez właściwy Urząd Marszałkowski.

starKopia zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych w Polsce lub w Holandii.

starKopia zaświadczenia o płaceniu lub otrzymywaniu alimentów w Polsce.

       starKopia ostatniego paska wypłaty.

starKopia decyzji o przyzynaniu wcześniej holenderskiego zasiłku rodzinnego.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na dokumentach z holenderskich urzędów.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny. Osobiście wysyłamy go do odpowiedniego urzędu w Holandii. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 6 do 12 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieją na niej dokładne kwoty przyznanego zasiłku. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie przetwarzania wniosku przez Holenderski Urząd Rodzinny - SVB mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.

3. Wypłata zasiłku rodzinnego.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa zasiłek na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w przeciągu 6 tygodni od daty jej wystawienia przez SVB.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości wnioskowania o zasiłek rodzinny lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!

Kalkulator
Dokumenty
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
abi@aldortax.com.pl
Logowanie