• Zwrot podatku z Belgii

  Sięgnij po swoje pieniądze!!!

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!!!

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Pomyśl o sobie i rodzinie!!!

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Ciesz się z wysokiego zwrotu!!!

Infolinia Aldortax 77 472 40 24

Zwrot podatku z zagranicy

Get Adobe Flash player

 

Chcesz złożyć wniosek o Familienbeihilfe? Nie zwlekaj!

Nie musisz nawet wychodzić z domu!

 

Kto może złożyć wniosek o Familienbeihilfe i jakie musi spełniać warunki?

Zasiłek rodzinny w Austrii nie jest uzależniony od wysokości dochodów ani od długości zatrudnienia. Zasiłek przysługuje za każdy pełny przepracowany miesiąc w Austrii. Tak naprawdę prawo do zasiłku mają rodzice, których główny interes życiowy jest w Austrii oraz rodzice, których dzieci żyją z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Prawo do wnioskowania o Familienbeihilfe mają:

starObywatele Austrii,

starObywatele UE/EOG,

starObywatele państw trzecich, przebywający w Austrii legalnie na podstawie długoterminowego prawa pobytu,

starUznani uchodźcy i azylanci.

Prawo do zasiłku przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Zasiłek przysługuje również na dzieci powyżej 18. roku życia, jeżeli kształcą się do wykonywania zawodu ( szkoła zawodowa, praktyka, czeladnictwo ) lub studiują. W większości przypadków zasiłek wypłacany jest matce dzieci. Może ona jednak pisemnie zrezygnować z zasiłku na rzecz drugiego rodzica. Wniosek o zasiłek składa się do urzędu skarbowego ( Finanzamt ) zgodnego z miejscem zamieszkania w Austrii. W przypadku obywateli UE koniecznie należy przedłożyć dokument potwierdzający legalny pobyt w Austrii ( Anmeldebescheinigung ).

Wniosek o Familienbeihilfe możemy składać nawet do 5 lat wstecz tj. 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Austriacki urząd nadpłaci zasiłek za zaległe lata/miesiące.

 

Wysokość wypłacanego zasiłku rodzinnego z Austrii

Wiek

Kwota

Od urodzenia dziecka

111,80 Euro

Od 3 lat

119,60 Euro

Od 10 lat

138,80 Euro

Od 19 lat

162 Euro

W zależności od liczby dzieci zasiłek wzrośnie o kwoty:

Ilości dzieci

Kwota

dwoje dzieci

6,90 Euro

troje dzieci

17 Euro

czworo dzieci

26 Euro

piątka dzieci

31,40 Euro

szóstka dzieci

35 Euro

każde kolejne dziecko

51 Euro

Ponadto na każde dziecko wypłacany jest dodatek w wysokości 58,40 Euro.

Finanzamt płaci zasiłek 6 razy w roku w dwumiesięcznych ratach.

 

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o zasiłek:

starMiędzynarodowy akt małżeństwa.

starMiędzynarodowy akt urodzenia dziecka/dzieci.

starKopia zaświadczenia o zameldowaniu w Austrii

starZaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( wraz z tłumaczeniem ).

starDecyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku rodzinnego w Polsce – wydana przez właściwy ROPS (wraz z tłumaczeniem).

starZaświadczenie o kontynuacji nauki – w przypadku dzieci powyżej 18 lat ( wraz z tłumaczeniem ).

starKolorowa kopia karty ubezpieczeniowej – e-card.

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany nazwiska – wszystkie dokumenty muszę być podpisane tym samym nazwiskiem, które widnieje na dokumentach z austriackich urzędów.

Ponadto musimy zebrać informacje o dochodach w Polsce lub innych krajach. Niezbędna jest również historia naszego zatrudnienia, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz nazwa i adres pracodawcy.

 

Procedura zwrotu podatku "Krok po kroku"

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do wnioskowania. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę przystępujemy do sporządzenia wniosku o zasiłek rodzinny. Osobiście wysyłamy go do odpowiedniego urzędu w Austrii. Okres oczekiwania na decyzję trwa od 1 do 12 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieją na niej dokładne kwoty przyznanego zasiłku. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie przetwarzania wniosku przez Austriacki Urząd Skarbowy - Finanzamt mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i przelanie pieniędzy na rachunek bankowy.

3. Wypłata zasiłku rodzinnego.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa zasiłek na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości wnioskowania o zasiłek rodzinny lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje się o wiele prostsza.

 

Skorzystaj z naszych usług!

 

captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kalkulator
Dokumenty
Okap AldortaxEksperci w dziedzinie rozliczeń!
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
abi@aldortax.com.pl
GIODO
Nasze zbiory danych osobowych chroni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Logowanie