• Zwrot podatku z Belgii

  Sięgnij po swoje pieniądze!!!

 • Zwrot podatku z Holandii

  Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu!!!

 • Zwrot podatku z Niemiec

  Pomyśl o sobie i rodzinie!!!

 • Zwrot podatku z Irlandii

  Ciesz się z wysokiego zwrotu!!!

Infolinia Aldortax 77 472 40 24

Zwrot podatku z zagranicy

Get Adobe Flash player

Ponosimy odpowiedzialność za powierzone nam dane osobowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi.

Przetwarzamy je zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024), oba akty prawne oparte są zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

ALDORTAX zobowiązuje się do respektowania prywatności osób odwiedzających strony internetowe www.aldortax.pl i www.aldortax.com.pl

Zobowiązujemy się w szczególności do:

• gromadzenia Państwa danych osobowych tylko za Państwa wiedzą,

• nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim,

• umożliwienia wglądu w Państwa dane osobowe i ich edycji,

• natychmiastowego zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy wyrażają Państwo takie życzenie,

• ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje o odwiedzających i użytkownikach gromadzimy w następujący sposób:

- Formularze rejestracyjne

W momencie wyrażenia przez Państwa chęci skorzystania z usług, jakie oferuje ALDORTAX, mogą Państwo zostać poproszeni o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który umożliwi nam świadczenie usług.

- Przysługuje Państwo prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych.

Mogą Państwo w każdej chwili zażądać: wykreślenia swoich danych z naszej bazy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług.

- Adresy e-mail

Wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów w celu wysyłania im komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Jeśli prowadzą Państwo z nami korespondencję e-mailową, Państwa korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu w sprawach, których korespondencja ta dotyczy. Nigdy nie udostępniamy Państwa adresu e-mail podmiotom trzecim. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALDORTAX z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji naszych usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Kalkulator
Dokumenty
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
abi@aldortax.com.pl
Logowanie