Jeżeli pracowałeś na terenie Holandii i opłacałeś ubezpieczenie zdrowotne lub pracodawca robił to za Ciebie, możesz starać się o zwrot części poniesionych kosztów. Pomożemy Ci w tym!

 

Co to jest Zorgtoeslag?

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag jest to ulga, która rekompensuje częściowo wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

 

Warunki, jakie musisz spełniać, by ubiegać się o Zorgtoeslag?

  • ukończone 18 lat lub więcej,
  • posiadanie ubezpieczenia na terenie Holandii,
  • osoby samotne – dochód brutto nie większy niż € 39.000 w roku 2023, natomiast w roku 2024 nie większy niż € 37.496,
  • osoby posiadające toeslagpartnera – suma dochodów partnerów w roku 2023 nie może przekraczać € 48.500, natomiast w roku 2024 nie może być większa niż  € 47.368.

 

Jaką kwotę można otrzymać?

Maksymalna kwota świadczenia za rok 2023 wynosi 154 euro miesięcznie dla osób samotnych, a 265 euro miesięcznie dla małżeństw. Aby uzyskać dodatek Zorgtoeslag w przypadku współmałżonków, wymagane jest, aby partner fiskalny również opłacał ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii, wówczas dodatek zostanie zsumowany.

Przyznanie dodatku zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższy dodatek zdrowotny. Należy pamiętać, aby w porę powiadomić o zmianach w sytuacji osobistej, mającej wpływ na prawo do pobierania dodatku i jego wysokość, np. o zakończeniu pracy w Holandii.

Poniżej przedstawiamy kwoty dofinansowania do ubezpieczenia zorgtoeslag w 2023 wraz z porównaniem do roku 2024 w zależności od otrzymywanego dochodu:

 

Dochody w euro do:

Osoby samotne/miesiąc

Z partnerem fiskalnym/miesiąc

Dochody w euro do:

Osoby samotne/miesiąc

Z partnerem fiskalnym/miesiąc

2023

2024

2023

2024

2023

2024

2023

2024

25.000

154 €

123 €

265 €

236 €

36.500

24 €

13 €

135 €

125 €

25.500

149 €

123 €

260 €

236 €

37.000

19 €

7 €

129 €

120 €

26.000

144 €

123 €

254 €

236 €

37.500

13 €

0 €

123 €

114 €

26.500

138 €

123 €

248 €

236

38.000

7 € 

0 €

118 €

108 €

27.000

132 €

121 €

243 €

233 €

38.500

2 €

0 €

112 €

102 €

27.500

127 €

115 €

237 €

228 €

39.000

0 €

0 €

106 €

97 €

28.000

121 €

110 €

231 €

222 €

39.500

0 €

0 €

101 €

91 €

28.500

115 €

104 €

226 €

216 €

40.000

0 €

0 €

95 €

85 €

29.000

110 €

98 €

220 €

211 €

40.500

0 €

0 €

89 €

80 €

29.500

104 €

93 €

214 €

205 €

41.000

0 €

0 €

84 €

74 €

30.000

98 €

87 €

209 €

199 €

41.500

0 €

0 €

78 €

68 €

30.500

93 €

81 €

203 €

194 €

42.000

0 €

0 €

72 €

63 €

31.000

87 €

75 €

197 €

188 €

42.500

0 €

0 €

67 €

57 €

31.500

81 €

70 €

192 €

182 €

43.000

0 €

0 €

61 €

51 €

32.000

76 €

64 €

186 €

177 €

43.500

0 €

0 €

55 €

46 €

32.500

70 €

58 €

180 €

171 €

44.000

0 €

0 €

49 €

40 €

33.000

64 €

53 €

175 €

165 €

44.500

0 €

0 €

44 €

34 €

33.500

59 €

47 €

169 €

159 €

45.000

0 €

0 €

38 €

28 €

34.000

53 €

41 €

163 €

154 €

45.500

0 €

0 €

32 €

23 €

34.500

47 €

36 €

157 €

148 €

46.000

0 €

0 €

27 €

17 €

35.000

41 €

30 €

152 €

142 €

46.500

0 €

0 €

21 €

11 €

35.500

36 €

24 €

146 €

137 €

47.000

0 €

0 €

15 €

6 €

36.000

30 €

19 €

140 €

131 €

47.500

0 € 

0 € 

10 €

0 €

         

48.000

0 € 

0 € 

4 €

0 €


Do kiedy można wnioskować o Zorgteoslag?

Należy pamiętać, że wnioski na dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2023 będą przyjmowane do 31 sierpnia 2024. Natomiast za rok 2024 wnioski można składać przez cały rok 2024 aż do 31 sierpnia 2025. Po tym terminie pieniądze przysługujące nam z tego tytułu przepadają bezpowrotnie.

Dokumenty potrzebne do wykonania usługi:

  • kopie wszystkich posiadanych holenderskich dokumentów podatkowych – za dany rok podatkowy ( w przypadku braku dokumentu Jaaropgaaf prosimy dostarczyć ostatni pasek wypłaty - salaris ),
  • kopia polisy ubezpieczeniowej ( np. HollandZorg, CZ, Zorgverzekering ),
  • potwierdzenia opłacanych składek ( np. wydruki bankowe, salarisy ).

 

Pamiętajmy o spójności danych, które przekazujemy

Zawsze musimy pamiętać o zachowaniu spójności naszych danych personalnych. W przypadku zmiany adresu lub konta należy urząd o tym poinformować, dlatego że urząd będzie kierował korespondencję na adres znany w systemie, a zwrot dodatku na konto widniejące w systemie urzędu.

 

Procedura usługi "Krok po kroku"

 

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Pobierz dokumenty" można pobrać komplet dokumentów niezbędnych do starania się o dodatek do ubezpieczenia - Zorgteoslag. Na pierwszej stronie znajduje się instrukcja, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wysyłamy dokumenty również na e-maila oraz za pośrednictwem poczty polskiej bezpośrednio do domu. Dokumenty można również uzyskać we wszystkich naszych oddziałach w całej Polsce.

2. Od sporządzenia wniosku do otrzymania decyzji.

Odeślij do nas podpisane dokumenty, wtedy my zajmiemy się resztą. W momencie, gdy posiadamy komplet dokumentów oraz opłaconą usługę, przystępujemy do sporządzenia wniosków. Osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego. Okres oczekiwania na decyzję trwa ok. 3 miesięcy, natomiast jest to tylko termin umowny. Decyzja przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem.W trakcie pracy nad wnioskiem przez holenderski urząd skarbowy mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną. Wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji i zwrot dodatku na konto.

3. Zwrot dodatku do ubezpieczenia.

Po otrzymaniu decyzji urząd przelewa dodatek na konto w przeciągu 2 tygodni. Po otrzymaniu decyzji istnieją dwa sposoby wypłaty środków: co miesiąc przelewem na konto bądź jednorazowa wypłata środków po zakończeniu roku podatkowego, za który zwrot został przyznany. Zwrot dodatku jest wypłacany przez holenderski urząd skarbowy bezpośrednio na konto podatnika. Jeśli kwota dodatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 6 tygodni od daty jej wystawienia.

 

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu dodatku na ubezpieczenie lub o nim wie, ale nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Jednak korzystając z usług naszego biura podatkowego, procedura zwrotu staje się bardzo prosta.

 

Skorzystaj z naszych usług!